Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling toepassing Wet Nationale ombudsman 2005[Regeling vervallen per 01-07-2013.]

Geldend van 01-01-2005 t/m 30-06-2013

Regeling toepassing Wet Nationale ombudsman 2005

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelezen de verzoekschriften van de bestuursorganen van de hierna genoemde gemeenten;

Gelet op de artikelen 1b en 1c van de Wet Nationale ombudsman en de artikelen 2 en 3 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2013]

De Wet Nationale ombudsman is van toepassing op de bestuursorganen van de volgende gemeenten:

  • 1. Boekel

  • 2. Rijnwaarden

  • 3. Westland

  • 4. Woensdrecht.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2013]

Met ingang van 1 januari 2005 zijn de volgende gemeenten een vergoeding verschuldigd, genoemd in artikel 2, tweede lid, van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman:

  • 1. Alkmaar

  • 2. Beemster

  • 3. Sint-Michielsgestel.

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes