Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling subsidieplafond 2005 Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2004[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 23-12-2005 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 3 december 2004, nr. WJZ 4073985, houdende vaststelling van het subsidieplafond voor 2005 op grond van de Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2004

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2004;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2005 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2004 bedraagt € 9.804.000.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 december 2004

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip