Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling subsidieplafond 2005 Regeling subsidieprogramma kennisexploitatie[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 12-12-2004 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 3 december 2004, nr. WJZ 4075025, houdende vaststelling van het subsidieplafond voor het jaar 2005 krachtens de Regeling subsidieprogramma kennisexploitatie

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6 van de Regeling subsidieprogramma kennisexploitatie;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2009]

Als subsidieplafond voor het in 2005 verlenen van subsidies krachtens de Regeling subsidieprogramma kennisexploitatie wordt vastgesteld: € 10.000.000,–.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 december 2004

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip