Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit 2004/1 PT heffing promotie witlof 2004

Geldend van 11-12-2004 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 2 december 2003, houdende de vaststelling van het percentage van de heffing op witlof voor het jaar 2004 (Besluit 2004/1 PT heffing promotie witlof 2004)

gelet op artikel 3, derde lid, van de Verordening PT heffing promotie witlof 2004;

gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 10 november 2003;

BESLUIT:

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2004/1 PT heffing promotie witlof 2004.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Dit besluit de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 2 december 2003

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris