Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

Wetstechnische informatie voor Artikel 81


Informatie geldend op 07-12-2009


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing afstemmingsprotocol onderzoeksraad voor de veiligheid - openbaar ministerie, bijlage: 1
 2. Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid, artikelen: 70 , 82

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 11-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

10-10-2010

 

Wijziging

07-07-2010

Stb. 2010, 339

32186

30-09-2010

Stb. 2010, 388

Inwtr. 1

01-02-2006

 

Wijziging

02-12-2004

Stb. 2004, 677

28634

09-01-2006

Stb. 2006, 23

Inwtr. 2

01-02-2005

 

Nieuwe regeling

02-12-2004

Stb. 2004, 677

28634

06-01-2005

Stb. 2005, 20

Inwtr. 3

Opmerkingen

 • 1)

  Treedt in werking om 00:00 uur in Aruba, CuraƧao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk.

 • 2)

  Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (herijking aantal wettelijke strafmaxima) in werking treedt.

 • 3)

  Treedt in werking behoudens ten aanzien van het onderzoek naar ongevallen en incidenten met een zeeschip dat niet in gebruik is bij Onze Minister van Defensie of een buitenlandse krijgsmacht.

  Treedt ten aanzien van de bepalingen over onderzoek naar ongevallen en incidenten met een zeeschip dat niet in gebruik is bij Onze Minister van Defensie of een buitenlandse krijgsmacht in werking op 1 januari 2010 (Stb. 2009/563).