Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

Wetstechnische informatie voor Artikel 15


Informatie geldend op 07-12-2009


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 14-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-02-2007

 

Wijziging

02-12-2004

Stb. 2004, 677

28634

02-11-2006

Stb. 2006, 587

01-02-2005

 

Nieuwe regeling

02-12-2004

Stb. 2004, 677

28634

06-01-2005

Stb. 2005, 20

Inwtr. 1

Opmerkingen

  • 1)

    Treedt in werking behoudens ten aanzien van het onderzoek naar ongevallen en incidenten met een zeeschip dat niet in gebruik is bij Onze Minister van Defensie of een buitenlandse krijgsmacht.

    Treedt ten aanzien van de bepalingen over onderzoek naar ongevallen en incidenten met een zeeschip dat niet in gebruik is bij Onze Minister van Defensie of een buitenlandse krijgsmacht in werking op 1 januari 2010 (Stb. 2009/563).