Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
  • Vorige

  • Volgende

Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

Geldend op 07-12-2009


  • Artikel 9

    Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur worden regels gesteld omtrent de wijze van beëdiging van de leden van de raad.