Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tot wijziging van de bijlagen II en IV bij het Besluit beheer sociale-huursector[Regeling vervallen per 01-07-2015.]

Geldend van 01-01-2005 t/m 30-06-2015

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 december 2004, nr. MJZ 2004100399, Directie Juridische Zaken/Afdeling Wetgeving, tot wijziging van de bijlagen II en IV bij het Besluit beheer sociale-huursector

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 26, vijfde lid, en 39a, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector;

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 01-07-2015]

De aanhangsels A, B, C, D en E van bijlage II bij het Besluit beheer sociale-huursector worden vervangen door de aanhangsels A, B, C, D en E als opgenomen in bijlage A bij deze regeling.

Artikel II [Vervallen per 01-07-2015]

Bijlage IV bij het Besluit beheer sociale-huursector wordt vervangen door de bijlage als opgenomen in bijlage B bij deze regeling.

Artikel III [Vervallen per 01-07-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijnstraat 8 te ’s-Gravenhage.

Den Haag, 2 december 2004

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

Bijlage A [Vervallen per 01-07-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te Den Haag.]

Bijlage B [Vervallen per 01-07-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te Den Haag.]