Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling wijziging constructie (installatie en gebruik snelheidsbegrenzers)[Regeling vervallen per 01-05-2009.]

Geldend van 01-01-2005 t/m 30-04-2009

Regeling tot wijziging van de Regeling wijziging constructie in verband met de uitvoering van richtlijn nr. 2002/85/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 november 2002 (PbEG L 327) tot wijziging van Richtlijn 92/6/EEG van de Raad betreffende de installatie en het gebruik in de Gemeenschap van snelheidsbegrenzers in bepaalde categorie├źn motorvoertuigen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op richtlijn nr. 2002/85/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 november 2002 (PbEG L 327) tot wijziging van Richtlijn 92/6/EEG van de Raad betreffende de installatie en het gebruik in de Gemeenschap van snelheidsbegrenzers in bepaalde categorie├źn motorvoertuigen en artikel 6.1, tweede lid, van het Voertuigreglement;

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 01-05-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling wijziging constructie.]

Artikel II [Vervallen per 01-05-2009]

Artikel 329, derde lid, onderdelen a en d, van de Regeling wijziging constructie is van toepassing met ingang van 1 januari 2006.

Artikel III [Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H Peijs