Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling toekenning vacatiegeld commissie onderbouwing normatief uurtarief medisch specialisten

Geldend van 23-12-2004 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2004, nr. CZ/IZ/2538616, houdende toekenning vacatiegeld commissie onderbouwing normatief uurtarief medisch specialisten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De voorzitter van de Commissie onderbouwing normatief uurtarief medisch specialisten ontvangt voor het bijwonen van één of meer vergaderingen op één dag een vergoeding van € 249,58.

  • 2 De andere leden van de Commissie onderbouwing normatief uurtarief medisch specialisten ontvangen voor het bijwonen van één of meer vergaderingen op één dag een vergoeding van € 124,79.

Artikel 2

De voorzitter en de leden van de Commissie onderbouwing normatief uurtarief hebben recht op een vergoeding van de reiskosten overeenkomstig het Reisbesluit Binnenland.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 2 oktober 2004.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toekenning vacatiegeld commissie onderbouwing normatief uurtarief medisch specialisten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst