Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Arbeidsomstandighedenregeling (verwijzing naar certificatieschema’s)[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2007.]

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 22 november 2004, Directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid, nr. A&G/W&O/2004/11466, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de verwijzing naar certificatieschema’s

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 1.5e, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Arbeidsomstandighedenregeling.]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel III

  • 1 Deze regeling, met uitzondering van onderdeel N van artikel I en artikel II, treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Onderdeel N van artikel I treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2003.

  • 3 Artikel II treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 november 2004

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof