Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2005[Regeling materieel uitgewerkt per 29-01-2006.]

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 21 oktober 2004, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de sector konijnen- en edelpelsdierenhouderij voor het jaar 2005 (Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2005)

Artikel 1

Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 en verstaat voorts onder:

1.

o. en o. fonds

:

het fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling PPE 2003;

2.

gezondheidszorgfonds

:

het fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds gezondheidszorg PPE 2003.

Artikel 2

 • 1 Elke ondernemer die konijnen houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief en de daarbij gegeven bestemming, over het aantal voedsters, zijnde moederdieren van konijnen, en vleeskonijnen dat hij op het tijdstip van de Landbouwtelling in het kalenderjaar 2005 houdt.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  • a. € 1,39 per voedster,

   waarvan:

   • € 0,86 voor het o. en o. fonds en

   • € 0,53 voor het gezondheidszorgfonds is bestemd.

  • b. € 0,745 per vleeskonijn,

   waarvan:

   • € 0,0500 voor het o. en o. fonds en

   • € 0,0245 voor het gezondheidszorgfonds is bestemd.

Artikel 3

 • 1 Elke ondernemer die nertsen of vossen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief en de daarbij gegeven bestemming over het aantal moederdieren nertsen en moederdieren vossen die hij op het tijdstip van de landbouwtelling in het kalenderjaar 2005 houdt.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  € 0,32308 per moederdier nerts en moederdier vos,

  waarvan:

  • € 0,18695 voor het o. en o. fonds en

  • € 0,13613 voor het gezondheidszorgfonds is bestemd.

Artikel 4

Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005.

Artikel 5

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2005.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 • 3 Deze verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 21 oktober 2004

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 6 januari 2005 en door de Minister van Landbouw. Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minister van Economische Zaken bij beschikking van 26 januari 2005, nr. TRCJZ/2004/5980.