Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit baten-lastendienst Paresto

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Defensie en de Minister van Financiën van 13 oktober 2004, nr. F/2004010307, tot instelling van de baten-lastendienst Paresto

De Staatssecretaris van Defensie en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid van de Comptabiliteitswet;

Besluiten:

Artikel 1

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: baten-lastendienst Paresto.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst Paresto.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 oktober 2004

De

Staatssecretaris

van Defensie,

C. van der Knaap

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm