Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2005[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2007.]

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2005

De Minister van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 2004 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 2003;

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2005 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 1,1.

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2005.

Den Haag, 13 oktober 2004

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner