Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanpassing Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 22-10-2004 t/m 31-12-2005

Besluit aanpassing Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2006]

Ten aanzien van de verzoekschriften die zijn ontvangen in de periode 1 september 2003 tot en met 31 augustus 2004 worden de bedragen, genoemd in artikel 2 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman, aangepast als volgt:

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes