Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit PT heffing export bloembollen naar Japan seizoen 2003/2004

Geldend van 27-02-2005 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 28 September 2004, houdende de vaststelling van de tarieven genoemd in de Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan seizoen 2003/2004 (Besluit PT heffing export bloembollen naar Japan seizoen 2003/2004)

Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw;

gelet op artikel 4, derde lid van de Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan seizoen 2003/2004;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen d.d. 7 September 2004;

Besluit:

Artikel 1

Voor het seizoen 2003/2004 worden de in artikel 4, tweede lid van de Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan seizoen 2003/2004 genoemde heffingsbedragen verlaagd met: 20%.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT heffing export bloembollen naar Japan seizoen 2003/2004.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 28 september 2004

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris