Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit 2004/1 PT bloemkwekerijproducten: restitutie vakheffing 2004[Regeling materieel uitgewerkt per 15-05-2005.]

Geldend van 06-05-2005 t/m heden

Besluit van het Bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 28 september 2004, houdende vaststelling van criteria voor gedeeltelijke restitutie van de vakheffing bloemkwekerijproducten (Besluit 2004/1 PT bloemkwekerijproducten: restitutie vakheffing 2004)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,

gelet op artikel 5 van de Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2004;

gehoord de Commissie voor bloemkwekerijproducten, d.d. 13 september 2004;

BESLUIT:

Artikel 1

 • 1 Bedrijven die in aanmerking willen komen voor een gedeeltelijke verlaging van het heffingstarief, dienen over het betrokken kalenderjaar de gecertificeerde jaarrekening aan het productschap te overleggen.

 • 2 Wanneer het productschap vaststelt dat op jaarbasis de heffingsgrondslag van aangekochte bloemkwekerijproducten hoger is dan € 11.344.505,=, wordt over:

  • a. de eerste € 11.344.505,= het heffingstarief van 0,375% toegepast, en

  • b. het bedrag hoger dan € 11.344.505,=, het verlaagde heffingstarief van 0,275% toegepast.

 • 3 Wanneer het productschap vaststelt dat op jaarbasis de heffingsgrondslag van zelfgekweekte bloemkwekerijproducten (niet zijnde uitgangsmateriaal) hoger is dan € 11.344.505,=, wordt over:

  • a. de eerste € 11.344.505,= het heffingstarief van 1,11 % toegepast, en

  • b. het bedrag hoger dan € 11.344.505,= het verlaagde heffingstarief van 1,01% toegepast.

 • 4 Aanvragen voor restitutie moeten worden ingediend binnen één jaar na afloop van het jaar waarover de restitutie wordt gevraagd en vergezeld gaan van een accountantsverklaring.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2004/1 PT bloemkwekerijproducten: restitutie vakheffing 2004.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 28 september 2004

J. van der Veen

Voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris