Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit maximum vergoeding overheidswerkgevers[Regeling vervallen per 29-07-2005.]

Geldend van 01-10-2004 t/m 28-07-2005

Besluit maximum vergoeding overheidswerkgevers

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op het vierde lid van art. 72a WW;

Besluit:

Artikel 1. De maximum vergoeding overheidswerkgever [Vervallen per 29-07-2005]

De maximum vergoeding aan de overheidswerkgever voor inschakeling in het arbeidsproces van personen als bedoeld in artikel 78a bedraagt € 3250,- exclusief BTW.

Artikel 2. Inwerkingtreding [Vervallen per 29-07-2005]

Dit besluit treedt in werking twee dagen na publicatie in de staatscourant.

Artikel 3. Citeertitel [Vervallen per 29-07-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maximum vergoeding overheidswerkgevers.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 30 augustus 2004

J.M. Linthorst

voorzitter Raad van bestuur UWV