Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsregeling bedragen ex artikel 27c, tweede lid, Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995[Regeling vervallen per 01-07-2010.]

Geldend van 22-01-2006 t/m 30-06-2010

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 augustus 2004, nr. WJZ 4051078, houdende vaststelling van de bedragen, bedoeld in artikel 27c, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 27c, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2010]

Voor deelname aan het examen of de proeve van bekwaamheid dan wel een gedeelte daarvan als bedoeld in artikel 23a van de Rijksoctrooiwet 1995, is verschuldigd:

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 augustus 2004

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip