Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsregeling samenstelling commissie gecommiteerden LOA 2004[Regeling vervallen per 23-12-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005.]

Geldend van 02-09-2004 t/m 31-12-2004

Beschikking, houdende de vaststelling van de samenstelling van de commissie van gecommitteerden, bedoeld in artikel 6 van het Besluit adspirant-registerloodsen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 6, tweede en derde lid, van het Besluit adspirant-registerloodsen;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 23-12-2005]

 • 1 De samenstelling van de commissie van gecommitteerden, bedoeld in artikel 6, van het Besluit adspirant-registerloodsen is voor de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004 als volgt:

  • a. voorzitter:

   Goffe Halma, te Hoek van Holland;

  • b. secretaris en plaatsvervangend voorzitter:

   Hendrik Jacobus Zijderveld, te Den Helder;

  • c. leden:

   Hans Albert Dijkhuizen, te Den Helder

   Klaas van der Donk, te Leek

   Peter Constant van Goor, te Hattem

   Goffe Halma, te Hoek van Holland

   Tom Herbschleb, te Hoogvliet

   Aart Dirk Frans Hiemstra, te Wijk aan Zee

   Ernst Derk August Lamberty, te Velsen-Zuid

   Anthony Peter Margadant, te ’s-⁠Gravenhage

   Arie Nootenboom, te Purmerend

   Arie Maarten Roeleveld, te ’s-⁠Gravenhage

   Willem Verbaan, te Ouderkerk aan den IJssel

   Hendrik Jacobus Zijderveld, te Den Helder.

Artikel 2 [Vervallen per 23-12-2005]

De beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 6 januari 2003, nr. G/V-02/009250, houdende vaststelling van de samenstelling van de commissie van gecommitteerden, bedoeld in artikel 6, van het Besluit adspirant-registerloodsen (Stcrt. 6) wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 23-12-2005]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:
de

Secretaris-Generaal

,

G.H.O. van Maanen