Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling tijdstip, bedoeld in artikel 11, eerste lid, Invoeringswet Wet werk en bijstand[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 01-11-2004 t/m 31-12-2008

Besluit van 16 augustus 2004, houdende vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Invoeringswet Wet werk en bijstand

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 augustus 2004 Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/URP/2004/52318;

Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Invoeringswet Wet werk en bijstand;

Hebben goedgevonden en verstaan:

[Vervallen per 01-01-2009]

Het in artikel 11, eerste lid, van de Invoeringswet Wet werk en bijstand bedoelde tijdstip wordt vastgesteld op 1 januari 2006.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 augustus 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

H. A. L. van Hoof

Uitgegeven de zestiende september 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner