Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling kosten ondernemingsplan notaris

Geldend van 01-08-2004 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 22 juli 2004, nr. 5297947/04/DTR, houdende de voor advisering over het ondernemingsplan van de notaris in rekening te brengen kosten (Regeling kosten ondernemingsplan notaris)

Artikel 1

Het tarief voor de advisering over het ondernemingsplan door de Commissie van deskundigen wordt bepaald op € 1600. Dit tarief is exclusief omzetbelasting.

Artikel 2

Deze regeling is van toepassing op verzoeken aan de Commissie van deskundigen om advies over het ondernemingsplan die zijn ingediend op of na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2004.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kosten ondernemingsplan notaris.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 juli 2004

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

Directeur-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand

,

P.H. Holthuis