Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling specifieke uitkering cultuureducatie po 2004[Regeling vervallen per 16-04-2005.]

Geldend van 01-08-2004 t/m 15-04-2005

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 juli 2004, nr. WJZ/2004/30973(8151) tot het ontwikkelen van een goede culturele bemiddelings- en netwerkstructuur voor scholen in het primair onderwijs en het ontwikkelen van een visie op cultuureducatie binnen een school voor primair onderwijs (Regeling specifieke uitkering cultuureducatie po 2004)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5 van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen;

Besluit:

Artikel 1. Definitiebepalingen [Vervallen per 16-04-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  • b. uitkering: een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 2;

  • c. gemeente: Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Hengelo, ’s Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Zaanstad, Zoetermeer of Zwolle.

Artikel 2. Doel specifieke uitkering [Vervallen per 16-04-2005]

De minister verstrekt aan de gemeente of de provincie voor het jaar 2004 een specifieke uitkering ten behoeve van:

  • a. het ontwikkelen van een goede culturele bemiddelings- en netwerkstructuur voor scholen in het primair onderwijs, en

  • b. het vormgeven van een geleidelijke aanpak, waarlangs scholen in het primair onderwijs hun visie op cultuureducatie binnen hun school gaan ontwikkelen en verdiepen.

Artikel 3. Bedragen specifieke uitkeringen [Vervallen per 16-04-2005]

De uitkeringen, bedoeld in artikel 2, bedragen:

Gemeente

2004

in euro’s

Alkmaar

9.248

Almere

21.485

Amersfoort

15.964

Amsterdam

62.052

Apeldoorn

15.159

Arnhem

14.098

Breda

17.069

Delft

8.321

Dordrecht

12.016

Ede

11.858

Eindhoven

19.344

Emmen

10.827

Enschede

14.984

Groningen

13.792

Haarlem

13.174

Haarlemmermeer

13.760

Heerlen

8.202

Hengelo (Overijssel)

8.935

Leeuwarden

8.558

Leiden

10.351

Maastricht

10.035

Nijmegen

13.973

Rotterdam

57.138

‘s-Gravenhage

43.193

‘s-Hertogenbosch

13.685

Tilburg

18.901

Utrecht

23.006

Zaanstad

13.973

Zoetermeer

12.393

Zwolle

12.556

Totaal 528.050

Provincie

2004

in euro’s

Drenthe

38.161

Flevoland

23.218

Friesland

58.377

Gelderland

151.861

Groningen

40.025

Limburg

88.567

Noord-Brabant

179.160

Noord-Holland

139.831

Overijssel

81.934

Utrecht

81.587

Zeeland

38.278

Zuid-Holland

203.818

Totaal 1.124.817

Artikel 4. Inwerkingtreding [Vervallen per 16-04-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 5. Citeertitel [Vervallen per 16-04-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling specifieke uitkering cultuureducatie po 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.C. van der Laan