Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthouders diverse Verordeningen (PVV) 2004[Regeling vervallen per 26-06-2005.]

Geldend van 12-12-2004 t/m 25-06-2005

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 14 juli 2004 tot aanwijzing van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van door het Productschap Vee en Vlees vastgestelde verordeningen (Besluit aanwijzing toezichthouders diverse Verordeningen (PVV) 2004)

Artikel 1 [Vervallen per 26-06-2005]

 • 1 De volgende personen, als controleur werkzaam bij de B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector, gevestigd te Utrecht, worden belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de regelgeving genoemd in het tweede lid:

  • a. de heer H.G.M. Grolleman, geboren op 25 maart 1957 te Raalte;

  • b. de heer G.H. van de Weg, geboren op 18 oktober 1959 te Doornspijk.

Artikel 2 [Vervallen per 26-06-2005]

De volgende besluiten worden ingetrokken:

 • a. Besluit aanwijzing personen Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002;

 • b. Besluit aanwijzing personen Verordening slachting en weging slachtvarkens 2003;

 • c. Besluit aanwijzing personen Verordening classificatie slachtvarkens 2003;

 • d. Besluit aanwijzing personen Verordening classificatiemerken slachtzeugen 2003 ;

 • e. Besluit aanwijzing personen Verordening verzekering slachtdieren 2003;

 • f. Besluit aanwijzing personen Verordening prijswaarneming runderen 2003.

Artikel 3 [Vervallen per 26-06-2005]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders diverse Verordeningen (PVV) 2004.

 • 2 Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 14 juli 2004

J.J. Ramekers

voorzitter

S .B .M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mede namens de Minister van Justitie bij beschikking van 18 november 2004, nr. TRCJZ/2004/4808.