Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verlenging beleidsregel Criteria en procedures intrasectorale programma’s en het [...] vbo door een andere school voor vbo per 1 augustus 2004[Regeling vervallen per 01-08-2006.]

Geldend van 30-07-2004 t/m 31-07-2006

Verlenging beleidsregel Criteria en procedures intrasectorale programma’s en het laten verzorgen van onderwijsprogramma vbo door een andere school voor vbo per 1 augustus 2004

A. Verlenging beleidsregel [Vervallen per 01-08-2006]

De beleidsregel Criteria procedures intrasectorale programma’s en het laten verzorgen van onderwijsprogramma vbo door een andere school voor vbo per 1 augustus 2004 (kenmerk VO/BenB-2003/25041; Uitleg Gele katern nr. 19 van 10 september 2003) wordt verlengd tot 1 augustus 2006.

B. Gevolgen [Vervallen per 01-08-2006]

Door deze verlenging schuiven de in de beleidsregel opgenomen schooljaren en data uiteraard telkens in het volgende van toepassing zijnde schooljaar met een jaar op. Concreet betekent dit het volgende:

  • waar in de beleidsregel genoemd wordt het schooljaar 2004-2005 wordt dit: 2005-2006, respectievelijk 2006-2007;

  • waar in de beleidsregel wordt gesproken over het Toetsingskader Plan van Scholen 2005-2007 wordt dit: 2006-2008, respectievelijk 2007-2009;

  • de indieningsdatum voor aanvragen wordt: vóór 1 november 2004, respectievelijk vóór 1 november 2005;

  • de inzenddatum voor de adviezen van provincies en organisaties wordt: vóór 1 maart 2005, respectievelijk 1 maart 2006.

C. ”slapen” van onderliggende afdelingen [Vervallen per 01-08-2006]

Aan de goedkeuring voor intrasectorale programma’s in de periode van 1 augustus 2001 tot en met 1 augustus 2003 zijn criteria gesteld voor het al dan niet laten ”slapen” van onderliggende afdelingen. Als die criteria van toepassing waren, betekende dit dat gedurende het eerste invoeringsjaar van het isp en in de daarop aansluitende drie schooljaren geen leerlingen mochten worden ingeschreven in een of meer onderliggende afdelingsprogramma’s. Voornoemde criteria zijn voor de goedgekeurde isp’s vanaf 1 augustus 2004 komen te vervallen. Ter voorkoming van rechtsongelijkheid tussen scholen die vóór en na 1 augustus 2004 de goedkeuring voor een isp hebben verkregen, wordt hierbij bepaald dat de voorwaarde voor het laten slapen van een of meer onderliggende afdelingsprogramma’s voor de desbetreffende scholen of scholengemeenschappen komt te vervallen.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven