Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Terug naar regeling

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor hoofdstuk1/afdeling3/paragraaf2/artikel1.48d

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerking- tredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
Wijziging 31-05-2017 Stb. 2017, 252 34596
Nieuw 21-11-2015 Stb. 2015, 452 34195