Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Terug naar regeling

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-08-2017

Wetstechnische informatie voor hoofdstuk1/afdeling3/paragraaf2/artikel1.48d

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2017)

Opmerking

Door Stb. 2017/252 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2018 (Stb. 2017/309).Door Stb. 2010/296 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2010 (Stb. 2010/297).
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerking- tredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-03-2018 Wijziging 31-05-2017 Stb. 2017, 252 34596 25-01-2018 Stb. 2018, 14
Nieuw 21-11-2015 Stb. 2015, 452 34195 25-01-2018 Stb. 2018, 14