Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Terug naar regeling

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-08-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.12

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

afdeling

hoofdstuk

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2017)

Opmerking

Door Stb. 2017/252 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2018 (Stb. 2017/309).Door Stb. 2010/296 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2010 (Stb. 2010/297).
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerking- tredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
Wijziging 26-06-2013 Stb. 2013, 253 33538 Alg. 1
Vernummerd-wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 327 33212 Alg. 2
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 327 33212 Alg. 3

Opmerkingen

  • 1) De wijziging is in werking getreden op 1 juli 2013 (Stb. 2013/254). De wijziging wordt niet getoond, omdat het artikel nog niet in werking is getreden.

  • 2) Voorheen art. 1.23.

  • 3) De wijziging is in werking getreden op 1 januari 2013 (Stb. 2012/387). De wijziging wordt niet getoond, omdat het artikel nog niet in werking is getreden.