Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling subsidieregelingen (aanpassing subsidievoorschotten)[Regeling vervallen per 01-01-2007.]

Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2006

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juli 2004, nr. FPB/BB-2497635, houdende wijziging van enkele subsidieregelingen in verband met een aanpassing van de subsidievoorschotten

Artikel I [Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling extra opleidingsplaats oogheelkunde.]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling Nationaal ICT Instituut in de Zorg.]

Artikel III [Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling Nederlands Kanker Instituut.]

Artikel IV [Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling opleiding tot specialist of tot kaakchirurg.]

Artikel V [Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling opleiding tot orthodontist.]

Artikel VI [Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling volksgezondheid.]

Artikel VII [Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling welzijnsbeleid.]

Artikel VIII [Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling is niet van toepassing op projectsubsidies die voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend.

Artikel IX [Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst