Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanpassing voorschriften Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel[Regeling vervallen per 01-07-2005.]

Geldend van 01-07-2004 t/m 30-06-2005

Aanpassingsregeling Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2005]

In deze regeling wordt onder Besluit verstaan het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2005]

Het maximum van het verschuldigde bedrag voor het van rijkswege verstrekte genot van kost, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit wordt gesteld op € 154,74 per maand.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2005]

Het maximum van het verschuldigde bedrag voor het van rijkswege verstrekte genot van inwoning, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit wordt gesteld op € 185,60 per maand.

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2005]

Het verschuldigde bedrag voor kost voor de belanghebbende, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Besluit wordt gesteld op € 125,67 per maand.

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2005]

Het verschuldigde bedrag voor inwoning voor de belanghebbende, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Besluit wordt gesteld op € 129,50 per maand.

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2005]

Bij geoorloofde afwezigheid wordt het bedrag, bedoeld in artikel 2, derde lid, van het Besluit gesteld op € 4,05 per dag.

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2005]

Het maximum van het verschuldigde bedrag voor het van rijkswege verstrekte genot van verwarming van de woning, bedoeld in artikel 3, eerste lid, sub b, van het Besluit, wordt gesteld op € 70,65.

Artikel 8 [Vervallen per 01-07-2005]

Het maximum van het verschuldigde bedrag voor het van rijkswege verstrekte genot van energie voor kookdoeleinden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, sub c, van het Besluit wordt gesteld op € 28,10.

Artikel 9 [Vervallen per 01-07-2005]

Het maximum van het verschuldigde bedrag voor het van rijkswege verstrekte genot van elektrische energie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, sub d, van het Besluit, wordt gesteld op € 23,99.

Artikel 10 [Vervallen per 01-07-2005]

Het maximum van het verschuldigde bedrag voor het van rijkswege verstrekte genot van leidingwater, bedoeld in artikel 3, eerste lid, sub e, van het Besluit, wordt gesteld op € 15,58.

Artikel 11 [Vervallen per 01-07-2005]

Het verschuldigde bedrag voor het privé-gebruik van een dienstauto bedoeld in artikel 3a, eerste lid, bedraagt € 0,17 per afgelegde kilometer.

Artikel 12 [Vervallen per 01-07-2005]

De regeling van 27 juni 2003, nr. PMR/AV 03/68152 (Stcrt. 2003, 122), wordt ingetrokken.

Artikel 13 [Vervallen per 01-07-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2004.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
voor deze:
de

directeur-generaal Management Openbare Sector

,

R.IJ.M. Kuipers