Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Wetstechnische informatie voor Artikel 18


Informatie geldend op 22-12-2010


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 12-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-2007

 

Nieuwe regeling

17-06-2004

Stb. 2004, 331

28218

08-06-2007

Stb. 2007, 219

Inwtr. 1

Opmerkingen

  • 1)

    Treedt volgens Stb. 2007/115 in werking op het tijdstip waarop de Invoeringswet Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken in werking treedt.