Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit verlenging Voorschriften pilot verdekte pepperspray[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 01-07-2004 t/m 31-12-2005

Besluit verlenging Voorschriften pilot verdekte pepperspray

De Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie,

Gelet op artikel 15 van de Bewapeningsregeling politie en artikel 2, lid 2 van de Voorschriften pilot verdekte pepperspray;

Besluiten:

Artikel I [Vervallen per 01-01-2006]

De periode van de pilot, zoals vermeld in artikel 2, lid 1 van de Voorschriften pilot verdekte pepperspray, wordt verlengd tot uiterlijk 1 januari 2006.

Artikel II [Vervallen per 01-01-2006]

Deze voorschriften treden in werking met ingang van 1 juli 2004.

Deze voorschriften zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner