Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing gerechtigde ondernemersorganisaties in de vleesindustrie Schilthuisaftrek (PVV) 2004[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2005.]

Geldend van 26-09-2004 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 9 juni 2004 tot aanwijzing van ondernemersorganisaties in de vleesindustrie die in aanmerking komen voor de Schilthuisaftrek (Besluit aanwijzing gerechtigde ondernemersorganisaties in de vleesindustrie Schilthuisaftrek (PVV) 2004)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 4 van de Verordening huishoudelijke heffing vleesindustrie (PVV) 2004, artikel 4 van de Verordening heffing o & o fonds vleesindustrie (PVV) 2004 en artikel 4 van de Verordening heffing fonds sociale aangelegenheden vleesindustrie (PVV) 2004;

Besluit:

Artikel 1

Als ondernemersorganisatie als bedoeld in artikel 4 van de Verordening huishoudelijke heffing vleesindustrie (PVV) 2004, artikel 4 van de Verordening heffing o & o fonds vleesindustrie (PVV) 2004 alsmede artikel 4 van de Verordening heffing fonds sociale aangelegenheden vleesindustrie (PVV) 2004 worden aangewezen:

  • -

    Centrale Organisatie voor de Vleessector

  • -

    Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie.

Artikel 2

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing gerechtigde ondernemersorganisaties in de vleesindustrie Schilthuisaftrek (PVV) 2004.

Zoetermeer, 9 juni 2004

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris