Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening op de Tarieven periodieke preventieve toetsing 2005[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Verordening op de Tarieven periodieke preventieve toetsing 2005

De ledenvergadering van de NOvAA,

Gelet op artikel 24, eerste lid, van de Wet de op de Accountants-Administratieconsulenten,

stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2006]

Het tarief voor de toetsing als bedoeld in artikel 18 van de Verordening op de Periodieke Preventieve Toetsing bedraagt:

  • - voor een eerste toetsing € 640.- per toetser per dagdeel

  • - voor een hertoetsing € 770.- per toetser per dagdeel

  • - voor een marginale toetsing € 640.- per dagdeel

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]

Het tarief voor een accreditatie als bedoeld in artikel 18 van de Verordening op de Periodieke Preventieve Toetsing bedraagt € 640,- per toetser per dagdeel.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Toetsers die voor een toetsing of accreditatie worden ingeschakeld, ontvangen voor de bij het te toetsen accountantskantoor of de te accrediteren koepelorganisatie bestede tijd een vergoeding ten bedrage van € 280,- per dagdeel.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

  • 2 De Verordening op de Tarieven periodieke preventieve toetsing 2004 wordt ingetrokken op het tijdstip bedoeld in het eerste lid, maar blijft van toepassing voor de periode waarin deze heeft gegolden.

  • 3 Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2005.

Goedgekeurd bij beschikking van de Minister van Financiën van 13 juli 2004, nr. FM 2004-798 M.