Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling diverse regelingen m.b.t. de kentekenregistratie en i.v.m. de [...] 1999/37/EG inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen

Geldend van 31-05-2004 t/m heden

Regeling houdende wijziging van diverse regelingen met betrekking tot de kentekenregistratie en enkele andere regelingen in verband met de implementatie van richtlijn nr. 1999/37/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 1999 inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen (PbEG L 138)

Artikel I

[Red: Wijzigt de Erkenningsregeling APK.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Erkenningsregeling fabrikanten kentekenplaten.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Erkenningsregeling snelheidsbegrenzers.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de LPG-erkenningsregeling.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Regeling erkenning bedrijfsvoorraad.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Regeling kentekenbewijzen.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Regeling kostencomponent tarief deel I kentekenbewijs.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Regeling legitimatievoorschriften kentekenbewijzen en kentekenplaten.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Regeling permanente eisen taxi’s.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Regeling schorsing geldigheid kentekenbewijs.]

Artikel XI

Kentekenbewijzen, delen van kentekenbewijzen, vrijwaringsbewijzen, ontvangstbewijzen en uitvoerverklaringen, voor 31 mei 2004 afgegeven volgens de modellen in de Regeling kentekenbewijzen, behouden hun geldigheid totdat zij op basis van de Wegenverkeerswet 1994 hun geldigheid verliezen.

Artikel XII

Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 mei 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs