Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzingsbesluit memorandum 60

Geldend van 09-06-2004 t/m heden

Aanwijzingsbesluit memorandum 60

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op Bijlage 1, onderdeel A, zesde lid, van het Vuurwerkbesluit;

Besluit:

Artikel 1

De op 12 maart 2004 door de Raad van Advies Brandbeveiliging van de Stichting Nationaal Centrum voor Preventie te Houten vastgestelde versie van het memorandum 60 wordt toegepast ter voldoening aan de voorschriften die zijn opgenomen in bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 mei 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P.L.B.A. van Geel