Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2004[Regeling materieel uitgewerkt per 29-05-2005.]

Geldend van 31-12-2004 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 4 mei 2004, houdende vaststelling van het tarief van de heffing inzake export van groenten en fruit naar Japan en Taiwan (Besluit PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2004)

Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op artikel 4 van de Verordening PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2004;

gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 8 april 2004;

Besluit:

In 2004 bedraagt de heffing € 40,00 per kwartier

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 4 mei 2004

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris