Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vergoedingenregeling Raad van deskundigen voor de nationale standaarden 2004

Geldend van 13-05-2004 t/m heden

Vergoedingenregeling Raad van deskundigen voor de nationale standaarden 2004

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

De voorzitter van de Raad van deskundigen voor de nationale standaarden ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,04.

Artikel 2

De overige leden van de Raad van deskundigen voor de nationale standaarden ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,04.

Artikel 3

De Vergoedingenregeling Raad van deskundigen voor de nationale standaarden wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2004.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling Raad van deskundigen voor de nationale standaarden 2004.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 april 2004

De

Minister

van Economische Zaken

L.J. Brinkhorst