Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
  • Vorige

  • Volgende

Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002

Geldend op 08-07-2011


  • Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

    Gegeven te 's-Gravenhage, 22 april 2004

    Beatrix

    De

    Minister

    van Economische Zaken,

    L. J. Brinkhorst

    Uitgegeven de dertiende mei 2004
    De

    Minister

    van Justitie,

    J. P. H. Donner