Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling werkgebieden verwerkingsbedrijven hoog- en gespecificeerd hoog-risico-materiaal[Regeling vervallen per 01-08-2007.]

Geldend van 07-09-2005 t/m 31-07-2007

Regeling vaststelling werkgebieden verwerkingsbedrijven hoog- en gespecificeerd hoog-risico-materiaal

Artikel 1 [Vervallen per 01-08-2007]

Alle gemeenten in Nederland behoren voor de verwerking van hoog- of gespecificeerd hoog-risico-materiaal tot het werkgebied van Rendac Son B.V. te Son.

Artikel 2a [Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling berust mede op artikel 24 van het Destructiebesluit.

Artikel 3 [Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2004.

Artikel 4 [Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling werkgebieden verwerkingsbedrijven hoog- en gespecificeerd hoog-risico-materiaal.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 april 2004

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman