Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit tot geheimhouding van diensten, leveringen en werken ten behoeve van koninklijke paleizen en objecten[Regeling vervallen per 17-03-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-12-2005.]

Geldend van 07-04-2004 t/m 30-11-2005

Besluit van de Minister van Justitie van 22 maart 2004, nr. 5275762/504, tot geheimhouding van diensten, leveringen en werken ten behoeve van bouw-, onderhouds- en inrichtingswerkzaamheden aan koninklijke paleizen en objecten

De Minister van Justitie,

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 17-03-2006]

Geheim worden verklaard diensten, leveringen en werken ten behoeve van bouw-, onderhouds- en inrichtingswerkzaamheden aan de volgende koninklijke paleizen en objecten:

  • a. het Paleis Noordeinde te ’s-Gravenhage;

  • b. het Paleis Huis ten Bosch te ’s-Gravenhage;

  • c. het Paleis op de Dam te Amsterdam;

  • d. het Paleis Soestdijk;

  • e. het Jachtslot Het Oude Loo;

  • f. het koninklijk staldepartement te ’s-Gravenhage.

Artikel 2 [Vervallen per 17-03-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit is geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 maart 2004

De

Minister

van Justitie

J.P.H. Donner