Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Toepassingsregeling Wet Nationale ombudsman[Regeling vervallen per 01-07-2013.]

Geldend van 27-02-2004 t/m 30-06-2013

Toepassing Wet Nationale ombudsman

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelezen de verzoekschriften van de hierna genoemde gemeente en gemeenschappelijke regeling;

Gelet op de artikelen 1b en 1c van de Wet Nationale ombudsman en de artikelen 2 en 3 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2013]

  • 2 De Wet Nationale ombudsman is van toepassing op de bestuursorganen van de gemeenschappelijke regeling Gewest Eemland.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

J.W. Remkes