Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing, Milieu en Volksgezondheid[Regeling vervallen per 17-10-2007.]

Geldend van 28-02-2004 t/m 16-10-2007

Instellingsbesluit Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing, Milieu en Volksgezondheid

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 10a, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen:

Besluit:

[Vervallen per 17-10-2007]

de stichting Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing, Milieu en Volksgezondheid voor de periode van één jaar te registreren als instelling die bevoegd is vakbekwaamheidsdiploma’s dierplaag- en houtrotverwekkende schimmelbestrijding af te geven of te verlengen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.B.L.A. van Geel