Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tarieven Reglement radarpatenten 2004[Regeling vervallen per 01-01-2005.]

Geldend van 31-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende vaststelling van de tarieven Reglement radarpatenten (Regeling tarieven Reglement radarpatenten 2004)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 26a, tweede lid, van de Binnenschepenwet;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2005]

Voor de werkzaamheden die samenhangen met het omwisselen van radardiploma’s als bedoeld in artikel 4.02 van het Reglement radarpatenten is een tarief verschuldigd van € 50.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2005]

De Regeling tarieven Reglement radarpatenten 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Reglement radarpatenten 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs