Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
  • Vorige

  • Volgende

Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen

Geldend op 20-03-2012

[Regeling vervalt per 01-04-2015]


  • In navolging van de nota RNVGS kunnen er bijzondere omstandigheden zijn waarbij het bevoegd gezag op basis van een integrale belangenafweging van grenswaardes kan afwijken. Dit besluit moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de betrokken ministers die dit in overleg met betrokken partijen zullen beoordelen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het gaat om:

    • een voor een stad of regio zeer belangrijke ruimtelijke ontwikkeling;

    • een situatie waarin er niet meer zou kunnen worden vervoerd;

    • een situatie waarbij door toepassing van de normen de externe veiligheidsproblematiek elders (sterk) toeneemt.