Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling normbedragen studiefinanciering 2004[Regeling vervallen per 01-01-2005.]

Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling normbedragen studiefinanciering 2004

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 11.1 van de Wet studiefinanciering 2000;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder de wet: de Wet studiefinanciering 2000.

Artikel 2. Vrije voet bij berekeningsgrondslag veronderstelde ouderlijke bijdrage [Vervallen per 01-01-2005]

Met ingang van 1 januari 2004 worden de bedragen, genoemd in artikel 3.9, derde lid, van de wet, vastgesteld op € 14.510,48 onderscheidenlijk € 18.656,33.

Artikel 3. Vrije voet eigen inkomsten studerende [Vervallen per 01-01-2005]

Met ingang van 1 januari 2004 wordt het bedrag, genoemd in artikel 3.17, eerste lid, van de wet, vastgesteld op € 10.218,46.

Artikel 4. Overzicht normbedragen [Vervallen per 01-01-2005]

Met ingang van 1 januari 2004 luiden de bedragen, genoemd in artikel 3.18 van de wet, als volgt:

Overzicht 1. Maandbedragen
 

Hoger onderwijs

Beroeps-

onderwijs

Levensonderhoud

   

a. thuiswonend

€ 336,26

€ 336,26

b. uitwonend

€ 508,35

€ 508,35

Boeken en leermiddelen

€ 50,72

€ 44,37

Normbedrag ziektekostenverzekering

€ 36,70

€ 36,70

Overzicht 2. Financieringsbronnen
 

Hoger onderwijs

Beroeps-

onderwijs

Basisbeurs (excl. toeslagen)

   

a. thuiswonend

€ 74,11

€ 55,85

b. uitwonend

€ 228,20

€ 209,93

Maximale aanvullende beurs / lening (of veronderstelde ouderlijke bijdrage)

   

a. thuiswonend, particulier verzekerd

€ 216,72

€ 299,29

b. thuiswonend, ziekenfonds verzekerd

€ 180,02

€ 262,59

c. uitwonend, particulier verzekerd

€ 234,72

€ 317,30

d. uitwonend, ziekenfonds verzekerd

€ 198,02

€ 280,60

Basislening

€ 253,27

€ 138,52

Toeslag partner

€ 503,30

€ 503,30

Toeslag één-

oudergezin

€ 402,75

€ 402,75

Artikel 5. Hoogte lening [Vervallen per 01-01-2005]

Met ingang van 1 januari 2004 wordt het bedrag, genoemd in de artikelen 5.2, derde lid, 5.4, tweede lid en 10.3, derde lid, van de wet, vastgesteld op € 770,53.

Artikel 6. Aanpassing maximale verrekenbedrag [Vervallen per 01-01-2005]

Met ingang van 1 januari 2004 wordt het bedrag, bedoeld in artikel 6.1, derde lid, van de Regeling studiefinanciering 2000, vastgesteld op € 133,55.

Artikel 7. Inwerkingtreding en bekendmaking [Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004 en vervalt met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 8. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling normbedragen studiefinanciering 2004’.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A.D.S.M. Nijs