Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling examenreglementen brandweer[Regeling vervallen per 01-10-2010.]

Geldend van 01-01-2004 t/m 30-09-2010

Wijziging examenreglementen brandweer

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 15 van de Brandweerwet 1985;

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 01-10-2010]

[Red: Wijzigt het Algemeen brandweerexamenreglement 1994.]

Artikel II [Vervallen per 01-10-2010]

[Red: Wijzigt het Examenreglement brandwacht.]

Artikel III [Vervallen per 01-10-2010]

[Red: Wijzigt het Examenreglement hoofdbrandwacht.]

Artikel IV [Vervallen per 01-10-2010]

[Red: Wijzigt het Examenreglement brandweerduiker 1995.]

Artikel V [Vervallen per 01-10-2010]

De geldigheid van een diploma brandweerduiker, behaald voor de inwerkingtreding van deze regeling, wordt beperkt tot 1 januari 2006. De geldigheid van deze diploma’s kan overeenkomstig artikel 8, derde lid, van het Examenreglement brandweerduiker 1995 worden verlengd.

Artikel VI [Vervallen per 01-10-2010]

[Red: Wijzigt de Regeling benoemingseisen examencommissieleden.]

Artikel VII [Vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes