Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling toezicht Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2003, IBE/E-2436365, houdende vaststelling van het besluit Regeling toezicht Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting;

Besluit:

Artikel 1

De hoofdinspecteurs, de inspecteurs en de onder hun bevelen werkzame ambtenaren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn belast met het toezicht, bedoeld in artikel 10 van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang 1 januari 2004.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling toezicht Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

C.I.J.M. Ross-van Dorp