Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tarief examen certificaatloods 2004[Regeling vervallen per 01-01-2005.]

Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende nieuwe vaststelling van het tarief examen certificaatloods (Regeling tarief examen certificaatloods 2004)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, derde lid, van de Loodsenwet;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2005]

Voor de deelname aan het examen ter verkrijging van een verklaring als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Loodsenwet, is een vergoeding verschuldigd van € 217.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2005]

De Regeling tarief examen certificaatloods 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang 1 januari 2004.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarief examen certificaatloods 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs