Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Intrekkingsregeling Regeling exportfinancieringsarrangement rente-overbruggingsfaciliteit [...] 2004 Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching[Regeling vervallen per 11-06-2005.]

Geldend van 20-12-2003 t/m 10-06-2005

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 december 2003, WJZ 3071774, houdende intrekking van de Regeling exportfinancieringsarrangement rente-overbruggingsfaciliteit 2002 en vaststelling van het subsidieplafond voor 2004 van de Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching

Artikel 1 [Vervallen per 11-06-2005]

De Regeling exportfinancieringsarrangement rente-overbruggingsfaciliteit 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 2 [Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het in 2004 verlenen van subsidies op grond van de Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching bedraagt € 0.

Artikel 3 [Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 december 2003

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken

C.E.G. van Gennip