Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol rijksbijdrage educatie 2003[Regeling vervallen per 01-08-2008.]

Geldend van 26-12-2003 t/m 31-07-2008

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol rijksbijdrage educatie 2003

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4.1.4. van de Uitvoeringsregeling WEB;

Besluit:

Artikel 1. Model financiële verantwoording rijksbijdrage [Vervallen per 01-08-2008]

Het model voor de financiële verantwoording rijksbijdrage educatie 2003 wordt vastgesteld volgens bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2. Controleprotocol [Vervallen per 01-08-2008]

  • 1. Het controleprotocol ten behoeve van de verklaring omtrent de getrouwheid wordt vastgesteld volgens bijlage 2 bij deze regeling.

  • 2. Het model voor de verklaring omtrent de getrouwheid wordt vastgesteld volgens bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 3. Bekendmaking [Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 4. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel [Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol rijksbijdrage educatie 2003.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

A.D.S.M. Nijs

Bijlage 1 [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 59464.png

Bijlage 2 [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 59465.png
Bijlage 59466.png
Bijlage 59466.png
Bijlage 59468.png

Bijlage 3 [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 59469.png